Kalite ve Çevre Politikamız
Kurumsal

Kalite ve Çevre Politikamız

Gezegenimizin doğal kaynaklarının korunması, Bugünkü ve gelecekteki tüm kuşaklar için sürdürülebilir temiz çevre ve güvenli gıdaya ulaşımın sağlanması için FARMATEK Çevre ve Hayvan sağlığı alanındaki ürünleriyle; sağlıklı ve güvenli üretim de, sektörünün çözüm ortağıdır.
Kaliteli ve Çevreci hizmet anlayışıyla şirketimizin temel amacı aşağıdaki gibidir;
 
 • Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda standartlara uygun yeni ve yaratıcı çözümler sunarak, Müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Kalite Yönetim sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Ortak kalite anlayışı ile hizmet etmek.
 • Uygunsuzlukları önleyerek, hataları tekrarlamamak.
 • Artı değer getiren tüm aktivitelere yönelmek.
 • Çalışanlarımızı sürekli eğitim ile bilinçlendirmek, takım ruhunu geliştirmek.
 • İnsana ve çevreye duyarlı olmak.
 • Yenilikçi olmak.
 • Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılayarak, çevreyi korumak.
 • Çevrenin, insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan Üçlü Sorumluluk kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmek.
 • Üretim, taşıma, depolama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucunda oluşabilecek kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini sağlamak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
 • Herhangi bir acil durum ve kaza için önleyici tedbirler almak.
 • Tüm süreçler de her türlü kaynak tüketimini optimize ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.
 • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar birlikte çalıştığımız herkesle çevrenin korunması konusunda işbirliği yapmak
 • Faaliyetlerimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,
 • Yasal ve diğer gerekliliklere tam uyum sağlamak.
 • Yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları temin edeceğiz.
©2021- Farmatek Tarım Tüm hakları saklıdır. TTR BİLİŞİM