Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

✓ 40 yıla yakın tecrübesi ,
✓ İyi donanımlı, yüksek kapasite ve,
✓ Veteriner Dış Parazit alanında GMP sertifikalı tesisi,
✓ Genç ve dinamik ekibi,
✓ Müşteri odaklı,butik hizmeti
✓ Yenilik aşkı ile Farmatek®
 haşere mücadelesi için kaliteli formülasyon üretir!

Formulasyon teknolojisi vektör mücadelesinde anahtar rol oynar.
Hızla artan dünya nüfusu ve kirletici kaynaklar sürdürülebilir bir yaşamı zorlaştırmaktadır.
Sürdürülebilir bir dünya için çevre,hayvan ve bitki sağlığında kullanılan ürünler çok kritik öneme sahiptir.
Farmatek® haşerelerin insan ,hayvan ve bitkilere zararının en aza indirildiği temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışıyor;
Belediyelere,sağlık kuruluşlarına, profesyonel haşere mücadele ekiplerine ve evsel kullanıcılara,
Hayvanların dış parazitlerden korunması ve sağaltılmasında ürün ve hizmet sunan paydaşlarımıza, terzi işi formulasyonlar üretiyoruz.
 
 
Ürettiğimiz Başlıca  Formülasyon Şekilleri: 

Emülsiyon Konsantre (EC)
Süspansiyon Konsantre (SC)
Suda Çözünen Konsantre (SL)
Suda Yağ Emülsiyonu (EW)
Süspo-emülsiyon (SE)
Mikro-emülsiyon (ME), 
Nanoemülsiyonlar 
Dökme Çözelti (pour-on), 
Damlatma Çözeltisi (spot-on), 
Püskürtme Çözeltisi (Spray–on)

Paydaşlarımıza ürettiğimiz formulasyonlarla ilgili;
✓ Formulasyonun Geliştirilmesi,
✓ Analitik Çalışmalar,Validasyon çalışmaları,
✓ Stabilite Testleri,
✓ Dosya Hazırlanmasında üretici firmanın hazırlaması gereken  dökümanları sağlıyoruz.
 
©2021- Farmatek Tarım Tüm hakları saklıdır. TTR BİLİŞİM